Brzdiaci účinok je

Výraz: „Brzdiaci účinok je“

  • Slovensky / Slovak: Brzdiaci účinok je
  • Česky / Czech: Brzdící účinek je
  • Anglicky / English: Braking action is 1 – Poor 2 – Medium/Poor 3 – Medium 4 – Medium/good 5 – Good
  • Skratka / Abbreviation: HA
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: lietadlo.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Brzdiaci účinok je.

Brzdící účinek je… 1 – špatný 2 – střední/špatný 3 – střední 4 – střední/dobrý 5 – dobrý – Braking action is… 1 – Poor 2 – Medium/Poor 3 – Medium 4 – Medium/good 5 – Good