Bude sa konať

Výraz: „Bude sa konať“

  • Slovensky / Slovak: Bude sa konať
  • Česky / Czech: Bude se konat
  • Anglicky / English: Will take place
  • Skratka / Abbreviation: LW
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: letecké termíny.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Bude sa konať.

Bude se konat – Will take place