Budete žiadať rad zameranie? alebo Budem žiadať rad zameranie

Výraz: „Budete žiadať rad zameranie? alebo Budem žiadať rad zameranie“

  • Slovensky / Slovak: Budete žiadať rad zameranie? alebo Budem žiadať rad zameranie
  • Česky / Czech: Budete žádat řadu zaměření? nebo Budu žádat řadu zaměření
  • Anglicky / English: Do you intend to ask me for a series of bearings
  • Skratka / Abbreviation: QDL
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: zameriavanie.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Budete žiadať rad zameranie? alebo Budem žiadať rad zameranie.

Budete žádat řadu zaměření? nebo Budu žádat řadu zaměření (používá se v radiotelegrafii jako Q kód) – Do you intend to ask me for a series of bearings? or I intend to ask you for a series of bearings (to be used in radiotelegraphy as a Q Code)