Bulharsko

Výraz: „Bulharsko“

  • Slovensky / Slovak: Bulharsko
  • Česky / Czech: Bulharsko
  • Anglicky / English: Bulgaria
  • Skratka / Abbreviation: LZ
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: značenie civilných lietadiel.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Bulharsko.

Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Bulharsko (Bulgaria ), pozostáva zo znakov LZ. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na vyjadrenie príslušnosti civilného lietadla určitému štátu. Za značkou štátnej príslušnosti nasleduje pomlčka a registrová značka.