By visual reference to the ground

Výraz: „By visual reference to the ground“

  • Slovensky / Slovak: By visual reference to the ground
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: By visual reference to the ground
  • Skratka / Abbreviation: VSA
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu By visual reference to the ground.

By visual reference to the ground má skratku VSA. VSA (By visual reference to the ground) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.