C

Výraz: „C“

  • Slovensky / Slovak: C
  • Česky / Czech: C
  • Anglicky / English: C
  • Skratka / Abbreviation: C
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: hláskovacia abeceda.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu C.

Písmeno C je písmenom hláskovacej abecedy, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Hláskovacia abeceda (spelling alphabet), nazývaná tiež Fonetická abeceda NATO, slúži ako rádiotelefónna hláskovacia abeceda ICAO (International Civil Aviation Organization). Priraďuje slová k písmenám anglickej abecedy, takže v kritickej situácii sú kombinácie slabík výraznejšie a zrozumiteľné pre posádku lietadla a tiež pre riadenie letovej prevádzky, bez ohľadu na ich rodný jazyk. Písmeno C predstavuje v morzeovej abecede kód – • – •. Anglický slovný ekvivalent písmena C je Charlie. Anglická výslovnosť: (CHAR-LEE) alebo (SHAR-LEE), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: čárlí. Písmeno C je tiež písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slovenská hláskovacia tabuľka je tabuľka, ktorá udáva pre jednotlivé znaky slovenskej abecedy ľahko zapamätovatelné kódové slová (prevažne krstné mená a známe zemepisné pojmy) začínajúce týmito hláskami. Hláskovacie tabuľky písmen sú v zmysle STN 1690. Slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena C je Cyril