Č

Výraz: „Č“

  • Slovensky / Slovak: Č
  • Česky / Czech: Č
  • Anglicky / English: Č
  • Skratka / Abbreviation: Č
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: hláskovacia abeceda.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Č.

Písmeno Č je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slovenská hláskovacia tabuľka je tabuľka, ktorá udáva pre jednotlivé znaky slovenskej abecedy ľahko zapamätovatelné kódové slová (prevažne krstné mená a známe zemepisné pojmy) začínajúce týmito hláskami. Hláskovacie tabuľky písmen sú v zmysle STN 1690. Slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena Č je Čadca