Čadca

Výraz: „Čadca“

  • Slovensky / Slovak: Čadca
  • Česky / Czech: Čadca
  • Anglicky / English: Čadca
  • Skratka / Abbreviation: Čadca
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: hláskovacia abeceda.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Čadca.

Čadca je slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena Č. Písmeno Č je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slovenská hláskovacia tabuľka je tabuľka, ktorá udáva pre jednotlivé znaky slovenskej abecedy ľahko zapamätovatelné kódové slová (prevažne krstné mená a známe zemepisné pojmy) začínajúce týmito hláskami. Hláskovacie tabuľky písmen sú v zmysle STN 1690.