Čakaj

Výraz: „Čakaj“

  • Slovensky / Slovak: Čakaj
  • Česky / Czech: Čekej
  • Anglicky / English: Stand by
  • Skratka / Abbreviation: SDBY
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: helikoptéra.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Čakaj.

Čekej (na příjmu) – Stand by