Calibration

Výraz: „Calibration“

  • Slovensky / Slovak: Calibration
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Calibration
  • Skratka / Abbreviation: CLBR
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Calibration.

Calibration má skratku CLBR. CLBR (Calibration) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.