Cancel or cancelled

Výraz: „Cancel or cancelled“

  • Slovensky / Slovak: Cancel or cancelled
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Cancel or cancelled
  • Skratka / Abbreviation: CNL
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Cancel or cancelled.

Cancel or cancelled má skratku CNL. CNL (Cancel or cancelled) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.