Candela

Výraz: „Candela“

  • Slovensky / Slovak: Candela
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Candela
  • Skratka / Abbreviation: CD
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Candela.

Candela má skratku CD. CD (Candela) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.