Čas letovej služby

Výraz: „Čas letovej služby“

  • Slovensky / Slovak: Čas letovej služby
  • Česky / Czech: Doba letové služby
  • Anglicky / English: Flight duty period
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: čas.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Čas letovej služby.

Celková doba od okamžiku, kdy člen letové posádky nastoupil službu po době odpočinku a před vykonáním letu nebo řady letů do okamžiku, kdy je zproštěn všech povinností po skončení letu nebo řady letů.

Celkový čas od okamihu, keď člen letovej posádky nastúpi službu (po čase odpočinku a pred vykonaním letu alebo série letov) do okamihu, keď je zbavený všetkých povinností po skončení letu alebo série letov.