Čas letu

Výraz: „Čas letu“

  • Slovensky / Slovak: Čas letu
  • Česky / Czech: Doba letu
  • Anglicky / English: Flight time
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: čas.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Čas letu.

Celková doba od okamžiku, kdy se dá letadlo poprvé do pohybu s cílem vzletět, do okamžiku, kdy naposled zastaví na konci tohoto letu.