Čas letu ako veliaci pilot-žiak

Výraz: „Čas letu ako veliaci pilot-žiak“

  • Slovensky / Slovak: Čas letu ako veliaci pilot-žiak
  • Česky / Czech: Doba letu jako velící pilot-žák
  • Anglicky / English: Flight time as student pilot-in-command
  • Skratka / Abbreviation: SPIC
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: piloti.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Čas letu ako veliaci pilot-žiak.

Doba letu, v jejímž průběhu letový instruktor pouze pozoruje žáka vykonávajícího činnost velícího pilota a nesmí ovlivňovat ani řídit let letadla.