čas letu – letúny

Výraz: „čas letu – letúny“

  • Slovensky / Slovak: čas letu – letúny
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Flight time – aeroplanes
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: čas.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu čas letu – letúny.

Celkový čas od okamihu, keď sa letún začne pohybovať za účelom vzletu, do okamihu, keď sa úplne zastaví po skončení letu. Poznámka: čas letu, tak ako je tu definovaný, zodpovedá času od klinov po kliny ("od špalkov po špalky"), ktorý sa bežne používa a meria sa od okamihu, keď sa letún pohne za účelom vzletu, do okamihu, keď sa úplne zastaví po skončení letu.