Čas letu študenta vo funkcii veliteľa lietadla SPIC

Výraz: „Čas letu študenta vo funkcii veliteľa lietadla SPIC“

  • Slovensky / Slovak: Čas letu študenta vo funkcii veliteľa lietadla SPIC
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Student pilot in command
  • Skratka / Abbreviation: SPIC
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: čas.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Čas letu študenta vo funkcii veliteľa lietadla SPIC.

Letový čas, v ktorom letový inštruktor len pozoruje študenta vo funkcii veliteľa lietadla a nesmie ovplyvniť alebo riadiť let lietadla.