čas letu – vrtuľníky

Výraz: „čas letu – vrtuľníky“

  • Slovensky / Slovak: čas letu – vrtuľníky
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Flight time – helicopters
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: čas.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu čas letu – vrtuľníky.

Celkový čas od okamihu, keď sa uvedú do pohybu listy rotora vrtuľníka až do úplného zastavenia vrtuľníka a listov rotora po skončení letu.