čas od úkonu riadiaceho pilota po prvej prekročení osi X

Výraz: „čas od úkonu riadiaceho pilota po prvej prekročení osi X“

  • Slovensky / Slovak: čas od úkonu riadiaceho pilota po prvej prekročení osi X
  • Česky / Czech: čas od úkonu řídícího pilota po první překročení osy X
  • Anglicky / English: Time from pilot controller release until initial X axis crossing
  • Skratka / Abbreviation: P0
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: piloti.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu čas od úkonu riadiaceho pilota po prvej prekročení osi X.

Time from pilot controller release until initial X axis crossing (X axis defined by the resting amplitude) čas od úkonu řídícího pilota po první překročení osy X (osa X je definovaná zbytkem amplitudy)