Čas odpočinku

Výraz: „Čas odpočinku“

  • Slovensky / Slovak: Čas odpočinku
  • Česky / Czech: Doba odpočinku
  • Anglicky / English: Rest period
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: čas.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Čas odpočinku.

Jakýkoliv časový úsek, během kterého je člen letové posádky zproštěn na zemi všech povinností ukládaných mu provozovatelem.

Akýkoľvek časový úsek, počas ktorého je člen letovej posádky oslobodený na zemi od všetkých povinností, ktoré mu ukladá prevádzkovateľ.