Časová história

Výraz: „Časová história“

  • Slovensky / Slovak: Časová história
  • Česky / Czech: Časová historie
  • Anglicky / English: Timeline History
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: čas.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Časová história.

Prezentace změny proměnné vzhledem k času.