Časové oneskorenie

Výraz: „Časové oneskorenie“

  • Slovensky / Slovak: Časové oneskorenie
  • Česky / Czech: Časové zpoždění
  • Anglicky / English: Time delay
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: čas.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Časové oneskorenie.

Přídavná doba způsobená odezvou STD přičítaná k základní době odezvy letounu.