Časový interval prepnutia svetelného návestidla

Výraz: „Časový interval prepnutia svetelného návestidla“

  • Slovensky / Slovak: Časový interval prepnutia svetelného návestidla
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Switch-over time light
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: čas.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Časový interval prepnutia svetelného návestidla.

Čas požadovaný na prepnutie energetického zdroja svetelného návestidla, počas ktorého poklesne intenzita svietivosti v danom smere pod 50 % a znovu vzrastie nad 50 %, pričom je intenzita svietisvosti nastavená na intenzitu najmenej 25 %.