Časový multiplex kanála

Výraz: „Časový multiplex kanála“

  • Slovensky / Slovak: Časový multiplex kanála
  • Česky / Czech: Časový multiplex kanálu
  • Anglicky / English: Time division multiplex
  • Skratka / Abbreviation: TDM
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: čas.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Časový multiplex kanála.

Způsob rozdělení kanálu, v souladu se kterým probíhá po jednom a témže samém kanálu časově uspořádaný paketový přenos informací od jednoho zdroje, avšak do různých míst určení.