Časový priebeh

Výraz: „Časový priebeh“

  • Slovensky / Slovak: Časový priebeh
  • Česky / Czech: Časový průběh
  • Anglicky / English: Time History
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: čas.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Časový priebeh.

Záznam změny proměnné v závislosti na čase.