Časový záznam

Výraz: „Časový záznam“

  • Slovensky / Slovak: Časový záznam
  • Česky / Czech: Časový záznam
  • Anglicky / English: Time recording
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: čas.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Časový záznam.

Záznam změny proměnné v závislosti na čase.