Časti

Výraz: „Časti“

  • Slovensky / Slovak: Časti
  • Česky / Czech: Části
  • Anglicky / English: Parts
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: čas.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Časti.

Parts see Component, Parts, Appliances, Product.

Části viz Součást, části, letadlové zařízení, výrobek Parts and Appliances see Component, Parts, Appliances, Product.