Celková vypočítaná doba letu

Výraz: „Celková vypočítaná doba letu“

  • Slovensky / Slovak: Celková vypočítaná doba letu
  • Česky / Czech: Celková vypočítaná doba letu
  • Anglicky / English: Total estimated elapsed time
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: pilot.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Celková vypočítaná doba letu.

Pro lety podle IFR vypočítaná doba letu od vzletu do příletu nad stanovený bod, vymezený ve vztahu k radionavigačnímu prostředku, z něhož se předpokládá zahájení postupu přiblížení podle přístrojů, nebo není-li bod vyznačen radionavigačním prostředkem na letišti určení, doba příletu nad letiště určení. Pro lety podle VFR vypočítaná doba od vzletu do příletu nad letiště určení.