celková výška

Výraz: „celková výška“

  • Slovensky / Slovak: celková výška
  • Česky / Czech: celková výška
  • Anglicky / English: total height
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: výška.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu celková výška.

Celková výška je technický parameter vrtuľníka – ukazovateľ vonkajších rozmerov. Uvádza sa v metroch (m).