Celková vzletová hmotnosť

Výraz: „Celková vzletová hmotnosť“

  • Slovensky / Slovak: Celková vzletová hmotnosť
  • Česky / Czech: Celková vzletová hmotnost
  • Anglicky / English: All up weight
  • Skratka / Abbreviation: AUW
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: vzlet.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Celková vzletová hmotnosť.

Celková vzletová hmotnost – All up weight