celkový čas od počiatočného pohybu prípustných do 10% odozvy kritického parametra motora

Výraz: „celkový čas od počiatočného pohybu prípustných do 10% odozvy kritického parametra motora“

  • Slovensky / Slovak: celkový čas od počiatočného pohybu prípustných do 10% odozvy kritického parametra motora
  • Česky / Czech: celkový čas od počátečního pohybu přípusti do 10% odezvy kritického parametru motoru
  • Anglicky / English: Total time from initial throttle movement until a 10% response of a critical engine parameter
  • Skratka / Abbreviation: Ti
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: čas.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu celkový čas od počiatočného pohybu prípustných do 10% odozvy kritického parametra motora.

Total time from initial throttle movement until a 10% response of a critical engine parameter celkový čas od počátečního pohybu přípusti do 10% odezvy kritického parametru motoru