celkový čas od Tí do 90% zvýšenia alebo zníženia špecifickej hladiny výkonu

Výraz: „celkový čas od Tí do 90% zvýšenia alebo zníženia špecifickej hladiny výkonu“

  • Slovensky / Slovak: celkový čas od Tí do 90% zvýšenia alebo zníženia špecifickej hladiny výkonu
  • Česky / Czech: celkový čas od Ti do 90% zvýšení nebo snížení specifické hladiny výkonu
  • Anglicky / English: Total time from Ti to a 90% increase or decrease in the power level specified
  • Skratka / Abbreviation: Tt
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: čas.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu celkový čas od Tí do 90% zvýšenia alebo zníženia špecifickej hladiny výkonu.

Total time from Ti to a 90% increase or decrease in the power level specified celkový čas od Ti do 90% zvýšení nebo snížení specifické hladiny výkonu