celkový čas trvania podrovnanie

Výraz: „celkový čas trvania podrovnanie“

  • Slovensky / Slovak: celkový čas trvania podrovnanie
  • Česky / Czech: celkový čas trvání podrovnání
  • Anglicky / English: Total time of flare manoeuvre duration
  • Skratka / Abbreviation: Tf
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: čas.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu celkový čas trvania podrovnanie.

Total time of flare manoeuvre duration celkový čas trvání podrovnání