Celkový predpokladaný čas letu

Výraz: „Celkový predpokladaný čas letu“

  • Slovensky / Slovak: Celkový predpokladaný čas letu
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Total estimated elapsed time
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: čas.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Celkový predpokladaný čas letu.

Pre lety IFR predpokladaný čas letu od vzletu do príletu nad určený bod definovaný vzťahom k rádionavigačnému zariadeniu, z ktorého sa predpokladá začatie postupu prístrojového priblíženia, alebo ak nie je bod definovaný rádionavigačným zariadením na letisku určenia, predpokladaný čas letu od vzletu do príletu nad letisko určenia. Pre lety VFR predpokladaný čas letu od vzletu do príletu nad letisko určenia.