čelné priehľadový displej

Výraz: „čelné priehľadový displej“

  • Slovensky / Slovak: čelné priehľadový displej
  • Česky / Czech: čelní průhledový displej
  • Anglicky / English: head ? display
  • Skratka / Abbreviation: HUD
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: najpoužívanejšie skratky.