celoelektronický číslicový riadiaci systém

Výraz: „celoelektronický číslicový riadiaci systém“

  • Slovensky / Slovak: celoelektronický číslicový riadiaci systém
  • Česky / Czech: celoelektronický číslicový řídící systém
  • Anglicky / English: Full Authority Digital Engine Control
  • Skratka / Abbreviation: FADEC
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: Letecké motory.