Celosvetová počítačová sieť

Výraz: „Celosvetová počítačová sieť“

  • Slovensky / Slovak: Celosvetová počítačová sieť
  • Česky / Czech: Celosvětová počítačová síť
  • Anglicky / English: Worldwide web
  • Skratka / Abbreviation: WWW
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: organizácie.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Celosvetová počítačová sieť.

Celosvětová počítačová síť – Worldwide web