Centimeter

Výraz: „Centimeter“

  • Slovensky / Slovak: Centimeter
  • Česky / Czech: Centimetr
  • Anglicky / English: Centimetre
  • Skratka / Abbreviation: CM
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: merné jednotky.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Centimeter.

Centimetr – Centimetre

Centimetre má skratku CM. CM (Centimetre) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.