centimeter, centimetre

Výraz: „centimeter, centimetre“

  • Slovensky / Slovak: centimeter, centimetre
  • Česky / Czech: centimetr, centimetry
  • Anglicky / English: centimetre, centimetres
  • Skratka / Abbreviation: cm s
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: merné jednotky.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu centimeter, centimetre.

centimetre, centimetres centimetr, centimetry