Centimetrové vlny

Výraz: „Centimetrové vlny“

  • Slovensky / Slovak: Centimetrové vlny
  • Česky / Czech: Centimetrové vlny
  • Anglicky / English: Super high frequency
  • Skratka / Abbreviation: SHF
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: pilotovanie lietadla.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Centimetrové vlny.

Centimetrové vlny (3 000 až 30 000 MHz) – Super high frequency (3 000 to 30 000 MHz)