Centrálny elektronický lietadlový monitor

Výraz: „Centrálny elektronický lietadlový monitor“

  • Slovensky / Slovak: Centrálny elektronický lietadlový monitor
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Electronic centralized aircraft monitor
  • Skratka / Abbreviation: ECAM
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: lietadlá.