Centre preceded by runway designation number to identify a parallel runway

Výraz: „Centre preceded by runway designation number to identify a parallel runway“

  • Slovensky / Slovak: Centre preceded by runway designation number to identify a parallel runway
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Centre preceded by runway designation number to identify a parallel runway
  • Skratka / Abbreviation: … C
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Centre preceded by runway designation number to identify a parallel runway.

Centre (preceded by runway designation number to identify a parallel runway) má skratku… C…. C (Centre (preceded by runway designation number to identify a parallel runway)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.