čepeľ rotora

Výraz: „čepeľ rotora“

  • Slovensky / Slovak: čepeľ rotora
  • Česky / Czech: čepel rotoru
  • Anglicky / English: rotor blade
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: helikoptéry.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu čepeľ rotora.

Čepeľ rotora je rotačné krídlo, ktoré zabezpečeuje vznášanie sa helikoptéry vo vzduchu. Čepeľ rotora je stavebná časť vrtuľníka.