Červený

Výraz: „Červený“

  • Slovensky / Slovak: Červený
  • Česky / Czech: Červený
  • Anglicky / English: Red
  • Skratka / Abbreviation: R
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: pilot.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Červený.

Červený – Red

Red má skratku R. R (Red) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.