Četný, častý

Výraz: „Četný, častý“

  • Slovensky / Slovak: Četný, častý
  • Česky / Czech: Četný, častý
  • Anglicky / English: Frequent
  • Skratka / Abbreviation: FRQ
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: čas.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Četný, častý.

Četný, častý – Frequent