Čiara instability

Výraz: „Čiara instability“

  • Slovensky / Slovak: Čiara instability
  • Česky / Czech: Čára instability
  • Anglicky / English: Squall line
  • Skratka / Abbreviation: SQL
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: piloti.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Čiara instability.

Čára instability – Squall line