bodka

Výraz: „bodka“

  • Slovensky / Slovak: bodka
  • Česky / Czech: tečka
  • Anglicky / English: dot
  • Skratka / Abbreviation: .
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: hlasová komunikácia v letectve.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu bodka.

Znak. sa používa v leteckej mobilnej službe. Používanie číselných ekvivalentov v hlasovej komunikácii sa riadi pravidlami pre príslušnú krajinu. Zodpovedá Medzinárodnému kódexu signálov. Anglický ekvivalent znaku. je Stop. Anglická výslovnosť: (STOP), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: stop.