ciele: kryté, opevnené, zodolnené, nechránené, zraniteľné

Výraz: „ciele: kryté, opevnené, zodolnené, nechránené, zraniteľné“

  • Slovensky / Slovak: ciele: kryté, opevnené, zodolnené, nechránené, zraniteľné
  • Česky / Czech: cíle: kryté, opevněné, zodolněné, nechráněné, zranitelné
  • Anglicky / English: targets: hard targets, soft targets
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: lietadlá.