Cieľové Náhradné letisko

Výraz: „Cieľové Náhradné letisko“

  • Slovensky / Slovak: Cieľové Náhradné letisko
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Destination alternate
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: letiská.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Cieľové Náhradné letisko.

Náhradné letisko, na ktoré môže lietadlo pokračovať v lete, ak je nemožné alebo nevhodné pristáť na plánovanom letisku pristátia. Poznámka: Letisko odletu môže byť pre daný let aj náhradným letiskom na trati alebo náhradným cieľovým letiskom.