Čína

Výraz: „Čína“

  • Slovensky / Slovak: Čína
  • Česky / Czech: Čína
  • Anglicky / English: China
  • Skratka / Abbreviation: B
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: značenie civilných lietadiel.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Čína.

Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Čína (China ), pozostáva zo znakov B. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na vyjadrenie príslušnosti civilného lietadla určitému štátu. Za značkou štátnej príslušnosti nasleduje pomlčka a registrová značka.